Motorsågskörkort A + B

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä ( nivå A) samt vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning (nivå B).

2-dagars kurs i mindre grupp

Certifierad utbildning enligt Säker skogs system, med teoretisk och praktisk examination för motorsåg nivå A och B.

4 000:- exkl. moms / person

Röjsågskörkort RA

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för den grundläggande nivån på röjsågen. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering samt enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

1 dags kurs i mindre grupp

Certifierad utbildning enligt Säker skogs system, med teoretisk och praktisk examination för röjsåg RA.

2 500:- exkl. moms / person

Såga säkert! Ta motorsågskörkort!

Lämna en intresseanmälan eller kontakta mig för mer information