Motorsågskörkort A + B

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä ( nivå A) samt vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning (nivå B).

Nivå A, Motorsågning, innefattar:

 • Säkerhetsbestämmelser och risker
 • Säker start och hantering av motorsågen
 • Sågning med dragande och skjutande kedja, samt insticks-teknik
 • Avlastning av sågen mot kroppen
 • Lämpliga metoder för vedkapning
 • Daglig skötsel inkl. filning av sågkedjan
 • Egen kontroll av såg och skyddsutrustning

Nivå B, Trädfällning grund, innefattar:

 • Säkerhetsbestämmelser och risker vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete
 • Rekognosering, planering och genomförande av trädfällning (”normala” träd upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)
 • Fällhjälpmedel. (brytjärn/trampjärn, kilar etc)
 • Kvistning och kapning av fällda träd
 • Arbetsmetoder och risker med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn.

Vår motorsågsutbildning

Utbildningen ges i mindre grupper under 2 heldagar.

Vi startar upp med lite teori för att sedan arbeta praktiskt med motorsågen. Under dagen går vi igenom alla de moment som den aktuella nivån omfattar. Varje dag genomförs också ett praktiskt prov och vi avslutar sedan med ett teoriprov.

Har du egen mark där du vill genomföra kursen, så ta kontakt med mig så kan vi lägga upp ett utbildningstillfälle tillsammans!

Närmare information om tider, vad du behöver ha med dig etc. skickas ut till deltagarna innan kursstart.

 

Kostnad för en 2-dagars utbildning är 4 000:- + moms.

En avgift på 200:- inkl. moms tillkommer för utfärdande av körkort.

Så går proven till:

Teoriproven består av 16 – 20 kryssfrågor  med endast ett rätt svar på varje. För att bli godkänd får du ha max 3 fel på A-provet som har 16 frågor och max 4 fel på B-provet som har 20 frågor.

Utöver att läsa in den teori som behövs så kan du också inför provet göra övningsfrågorna som finns på Säker skogs hemsida:

 

Exempel på hur de praktiska proven genomförs kan du se på följande checklistor som används av examinatorn:

 

Observera att kraven höjts för startmetoden ”sågen i luften” så att det nu krävs ilagd kedjebroms för den metoden (checklistor i cirkelhandledningen innehåller inte den förändringen).

Läs på innan kursen!

Du kan själv läsa in de teoretiska kunskaperna som krävs genom nedan rekommenderad litteratur, samt ladda hem ett kompendium med en sammanfattning över de lagar och regler som gäller för motorsågning.

Sammanfattning:

Rekommenderad litteratur:

Kontakta mig om du har fler frågor om utbildningen!

Såga säkert! Ta motorsågskörkort!

Lämna en intresseanmälan eller kontakta mig för mer information