Röjsågskörkort RA

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för den grundläggande nivån på röjsågen. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

Röjsåg Nivå RA omfattar:

 • Säkerhetsbestämmelser och risker vid användning av röjmotorsåg
 • Start och hantering av röjmotorsågen
 • Justering av sele/såg för god ergonomi
 • Grundläggande teknik för sågning/avverkning
 • Arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • Daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning
 • Egen kontroll av såg och skyddsutrustning

Vår röjsågsutbildning

Utbildningen ges i mindre grupper under en heldag.

Vi startar upp med lite teori för att sedan arbeta praktiskt med röjsågen. Under dagen går vi igenom alla de moment som aktuell nivå omfattar, och du får göra både ett praktiskt prov och ett teoriprov.

Har du egen mark där du vill genomföra kursen, så ta kontakt med mig så kan vi lägga upp ett passande utbildningstillfälle tillsammans!

Närmare information om tider, vad du behöver ha med dig etc. skickas ut till deltagarna innan kursstart.

 

Kostnad för 1 dags utbildning är 2 500:- + moms.

En avgift på 200 :- inkl. moms tillkommer för utfärdande av körkort.

Så går provet till:

Teoriprovet består av ett antal kryssfrågor där varje fråga har endast ett rätt svarsalternativ. Man får ha ett begränsat antal fel för att bli godkänd.

Det praktiska provet ska man visa att man behärskar redskapen och arbetstekniken på ett riktigt sätt.

För grundutbildningen Röjsåg RA ingår följande delmoment:

 • Justering av selen
 • Start o hantering av röjsågen
 • Slyröjning
 • Skötsel o filning av klingan

Läs på innan kursen!

Du kan själv läsa in de teoretiska kunskaperna som krävs genom nedan rekommenderad litteratur, samt ladda hem ett kompendium med en sammanfattning över de lagar och regler som gäller för arbete med röjmotorsåg.

Sammanfattning:

Rekommenderad litteratur:

Övningsfrågor:

Kontakta mig om du har några frågor om utbildningen!

Såga säkert! Ta motorsågskörkort!

Lämna en intresseanmälan eller kontakta mig för mer information